Περιγραφή Thermotile

  • Θερμομονωτικό πλακίδιο για αντεστραμμένη μόνωση δώματος
  • Σύνθετο προϊόν αποτελούμενο από πλακάκι εξωτερικού χώρου και εξηλασμένη πολυστερίνη 5cm
  • Συντελεστής θερμοαγωγιμότητας  λ = 0,033 W/(m*K)
  • Διαστάσεις 60x60 cm
  • Γρήγορη, αποδοτική και υψηλής αισθητικής θερμομόνωση
  • Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων
  • Ιδανική λύση για παλιές κατοικίες, λόγω του χαμηλού του βάρους (≈25kg/m2)
  • Πλήρης βατότητα του δώματος μετά την τοποθέτησή του

Copyright 2011. Free joomla templates Θερμομόνωση - Ηχομόνωση - Στεγανοποίηση