Εφαρμογή Thermotile

     

  1. Τρίψιμο και καθάρισμα επιφάνειας (σε περίπτωση όπου δεν υπάρχουν ικανοποιητικές κλίσεις στην επιφάνεια του δώματος, τοποθετούμε ελαφρύ τσιμεντοκονίαμα για την σωστή και γρήγορη απορροή των υδάτων).
  2. Στεγανοποίηση με επάληψη πολυουρεθανικού στεγανωτικού υλικού ή με τοποθέτηση ασφαλτόπανου (και στις δύο περιπτώσεις η στεγανοποίηση πρέπει να γίνει και περιμετρικά των τοίχων του δώματος σε ύψος περίπου 20cm).
  3. Τοποθέτηση του θερμομονωτικού πλακιδίου thermotile (για μεγαλύτερη θερμομόνωση συνιστάται η τοποθέτηση πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 2-5cm κάτω από το thermotile).
  4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μόνωση με thermotile είναι η ύπαρξη περιμετρικού τοίχου του δώματος, για την αποφυγη της υφαρπαγής από τον άνεμο.

     

Copyright 2011. Free joomla templates Θερμομόνωση - Ηχομόνωση - Στεγανοποίηση