Εφαρμογή Αντεστραμμένης Μόνωσης

     

  • Τρίψιμο και καθάρισμα επιφάνειας (σε περίπτωση όπου δεν υπάρχουν ικανοποιητικές κλίσεις στην επιφάνεια του δώματος, τοποθετούμε ελαφρύ τσιμεντοκονίαμα για την σωστή και γρήγορη απορροή των υδάτων).
  • Στεγανοποίηση με επάληψη πολυουρεθανικού στεγανωτικού υλικού ή με τοποθέτηση ασφαλτόπανου (και στις δύο περιπτώσεις η στεγανοποίηση πρέπει να γίνει και περιμετρικά των τοίχων του δώματος σε ύψος περίπου 20cm).
  • Τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού (Διογκωμένη Πολυστερίνη με ελάχιστη πυκνότητα 30kg/m3 ή Εξηλασμένη Πολυστερίνη).
  • Τοποθέτηση γεωυφάσματος για την αποστράγγιση των υδάτων.
  • Επικάλυψη με πλάκες πεζοδρομίου πάνω σε αποστάτες (τακούνια) ή με χαλίκι ή με βότσαλο. Στην περίπτωση του χαλικιού, δημιουργούμε μονοπάτι με πλάκες πεζοδρομίου ή σχιστόλιθου για επισκεψιμότητα σε ηλιακούς θερμοσίφωνες και κεραίες.
  • Προτεινόμενα πάχη θερμομονωτικού υλικού μεγαλύτερα από 7cm.
  • Συντελεστής θερμοαγωγιμότητας υλικών λ = 0,033-0,034 W/(m*K).

     

 

Copyright 2011. Free joomla templates Θερμομόνωση - Ηχομόνωση - Στεγανοποίηση